Turniej Ringo – Mistrzostwa Kartuz

Turniej w Ringo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta już 18 razy zorganizowało w swojej miejscowości Gminny Turniej Ringo – o randze Mistrzostw Kartuz. 

Rywalizacja toczy się w wielu kategoriach, a imprezę urozmaicają gry i zabawy z nagrodami dla najmłodszych, mała gastronomia, a także np. możliwość obejrzenia na żywo wnętrza wozu strażackiego.

Aktualnie nie jest jeszcze znany termin imprezy w 2020 roku.