Kaplica MB Wspomożycielki Wiernych

Na rozwidleniu dróg Pomieczyńskiej Huty stoi kaplica, wymurowana z czerwonej cegły z figurą Maryi i Dzieciątkiem Jezus na rękach.

Historia kaplicy

Trudno jest znaleźć potwierdzone informacje dotyczące historii tej przydrożnej kaplicy. W miejscu, gdzie dziś stoi, niegdyś znajdował się piec hutniczy, w którym wytapiano szkło (źródło: „Opis Królewszczyzn” – zapiski sięgające 1664 r.). Następnie postawiono tu przydrożny krzyż, który z inicjatywy ks. Franciszka Okoniewskiego został przeniesiony na obrzeża wsi, do zagrody p. Jana Formeli z Nowin.

Kaplica została zbudowana w 1905 roku, czego dowodem są daty umieszczone na jej ścianie południowo-zachodniej, a także na samym dzwonie. Fundatorem kaplicy był właściciel karczmy – Jan Grucza (ojciec ks. Franciszka Gruczy, który urodził się 19 listopada 1911 r. w Pomieczyńskiej Hucie). Jan Grucza podarował cegłę oraz kamień. Pracy przy budowie podjął się teść Jana Gruczy – p. Flisikowski.

Budowa kaplicy

Kaplica ma ponad 630 cm wysokości, stoi na metrowym fundamencie z kamienia, a ściany zostały wykonane z pełnej cegły. Dwumetrowe okna z elementami dekoracyjnymi znajdują się po każdej ze stron. Całość splata czterospadowy dach pokryty cynkiem. Na samym wierzchołku dachu znajduje się kuty z elementów metalowych krzyż. Na górze kaplicy zawieszony jest dzwon. Po zmierzchu kapliczka jest oświetlona.

Historia figury

We wnętrzu kaplicy stoi figura Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Figura o wysokości 164 cm została wykonana na przełomie XIX i XX wieku w Bawarii, w Niemczech (świadczą o tym słabo widoczne napisy u podstawy figury). Figura została zakupiona ze środków, zebranych ze złożonych ofiar mieszkańców wsi. Kaplicę poświęcił ksiądz Franciszek Okoniewski, który był proboszczem w Sianowie w latach 1899-1932. W czasie II wojny światowej Niemcy zdewastowali figurę, uszkadzając prawą rękę Maryi. Wówczas dla jej bezpieczeństwa została ona przeniesiona do domu rodzinnego Marty i Leona Kanka. Po zakończeniu wojny z figurę z uszkodzoną ręką ponownie ustawiono w kaplicy. Kiedy w roku 1958 w Pomieczyńskiej Hucie zakładano elektryczność, pracownicy elektrowni podjęli się naprawy figury. W roku 1989 farba na figurze została odświeżona przez jednego z najpopularniejszych artystów-amatorów z Rumi – Alfonsa Zwarę.

Dzieje kaplicy i wkład miejscowej społeczności

Na przestrzeni lat kaplica była kilkukrotnie remontowana. W 1989 roku p. Czesław Szwaba, właściciel lokalnego zakładu stolarskiego, wykonał nowe, dębowe okna. W 1998 roku z inicjatywy Gerarda Szwaby wykonano remont ogrodzenia. W miejsce starego, drewnianego płotu wybudowano nowy na fundamencie z cegły i klinkieru. Nowe sztachety wykonał p. Czesław Szwaba, a materiał został przekazany przez rodziny Gerarda i Mieczysława Szwabów oraz Marka Formeli. Pracami murarskimi zajął się Piotr Formela.

Od 1958 roku do lat 90-tych za oświetlenie kaplicy płacił p. Robert Lejkowski i było ono obsługiwane przez rodziny Gołąbek i Pakura.

Kaplica została gruntownie wyremontowana w 2013 roku przez Sołectwo Pomieczyńska Huta w ramach Kartuskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istnieje dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności.

Rola kaplicy w życiu wsi

Mieszkańcy Pomieczyńskiej Huty przed wizerunkiem Maryi gromadzili się zwyczajowo w maju i październiku na modlitwach różańcowych, przewodzonych przez p. Grzenkowicza, Leona Kankę, Leona Lejka, Gerarda Szwabę (1970r. do 2002r.), a następnie Franciszka Kwidzyńskiego.

Od 1995 roku nabożeństwa różańcowe odbywają się w w wybudowanej kaplicy p.w. Matki Bożej Anielskiej.


źródło: tablica informacyjna przy kapliczce