Ochotnicza Straż Pożarna w Pomieczyńskiej Hucie

OSP Pomieczyńska Huta

O jednostce:

Prezes: Emilia Pakur
Wiceprezes: Dawid Kasprzak
Naczelnik: Roman Marczyński

Wyposażenie:

FORD TRANSIT – GLBA 0,1/1 – rok produkcji 2004

Historia OSP w Pomieczyńskiej Hucie

Początki OSP w Pomieczyńskiej Hucie sięgają roku 1964, kiedy to założono jednostkę a funkcję pierwszego prezesa pełnił druh Robert Lejkowski. Jednostka nie dysponowała wówczas własnym pomieszczeniem, sprzęt przechowywano w pomieszczeniach prywatnych druha Roberta Lejkowskiego, a później przez wiele lat u druha Gerarda Szwaby. Było to w piwnicy pod stodołą, na wozie, który ciągnęły konie. Konieczność skutecznie realizowanej walki z pożarami zrodziła potrzebę budowy własnej bazy lokalowej. W związku z tym w 1981 roku założono społeczny komitet budowy, który dzięki wsparciu miejscowej ludności oddał obiekt do użytku trzeciego maja 1982 roku. Następnie zarząd podjął starania o samochód bojowy, dzięki wsparciu władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich otrzymaliśmy w 1993 samochód dostawczy „Żuk”. Następnym ważnym wydarzeniem w historii jednostki było wykonanie sztandaru, został on uroczyście wręczony przy udziale władz kościelnych, powiatowych i gminnych drugiego lipca 2000 roku. W roku 2003 jednostka rozpoczęła starania o nowy samochód, gdyż „Żuk” miał już dwadzieścia lat i zaczął się psuć. I tak przy wsparciu władz samorządowych, zarządu wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku i Komendy Powiatowej w Kartuzach zostały nam przekazane środki na zakup nowego samochodu marki Ford, który służy po dziś dzień. W 2010 roku, przy wsparciu finansowym gminy Kartuzy, partnerów oraz mieszkańców Pomieczyńskiej Huty, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się zmodernizować świetlicę remizy.

źródło: kartuzy.info